Strona główna                                                                                                

Szkoła Doktorska w IUNG-PIB Podmioty tworzące Szkołę Doktorską
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), który pełni rolę lidera oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (IA PAN) i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), którzy są partnerami uczestniczącymi w prowadzeniu szkoły doktorskiej.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w 6 dyscyplinach naukowych:
  1. matematyka,
  2. nauki biologiczne,
  3. nauki chemiczne,
  4. nauki fizyczne,
  5. nauki o Ziemi i środowisku,
  6. rolnictwo i ogrodnictwo.
Dyscypliny matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku reprezentuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo reprezentują IA PAN oraz IUNG-PIB.

Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie
(UMCS - Szkoły doktorskie)  ,     - lider

 

  Instytut Agrofizyki im.  Bogdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie


 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB)